Zakład Gospodarki Komunalnej ZGK w Chełmży

Wywóz odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży prowadzi działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli posesji, domków jednorodzinnych, budynków w zabudowie wielorodzinnej, jak również instytucji i przedsiębiorstw z terenu Gminy Miasta Chełmża, Gminy Chełmża, Gminy Łysomic.

Działamy na podstawie wymaganych zezwoleń oraz decyzji z zakresu odbioru i transportu odpadów komunalnych. Odpady przewożone są specjalistycznymi pojazdami na składowiska odpadów komunalnych do dalszego przetworzenia lub ich utylizacji.

Odpady stałe odbierane są z przeznaczanych do tego celu pojemników o pojemności:

  • MGB60 (pojemności 0,06m3),
  • SM110 (pojemności 0,11 m3),
  • MGB120 (pojemności 0,12 m3),
  • MGB240 (pojemności 0,24 m3),
  • MGB660 (pojemności 0,66m3),
  • PA1100 (pojemności 1,1 m3).

Częstotliwość wywozu, rodzaj wydanego pojemnika oraz ich ilośći określane są w regulaminach utrzymania czystości na terenie danej gminy, na podstawie zawartej z naszym zakładem umowy lub pisemnego zlecenia jednorazowego, zgodnie z ustalonym harmonogramem i obowiązującym lokalnym aktem prawnym.

Umowy stałe

Umowy na wykonywanie usług w zakresie odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych można zawierać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży przy ulicy Toruńskiej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7: 00 do 15: 00.

Do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych wymagane jest okazanie:

Działalność gospodarcza:

  • nazwa, siedziba firmy
  • NIP
  • REGON
  • kopia odpisu KRS lub odpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Zlecenia indywidualne

Odpłatnie udostępniamy pojemniki oraz kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów poremontowych, gruzu, materiałów budowlanych, odpadów przemysłowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów komunalnych, złomu itp. (pojemniki PA1100, kontener KP4, kontener KP7, KP12, KP32).