Zakład Gospodarki Komunalnej ZGK w Chełmży

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  to miejsce, w którym mieszańcy miasta Chełmży oraz gminy Chełmża mogą zostawić odpady segregowane takie jak np. papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji oraz odpady problemowe takie jak np. odpad wielkogabarytowe, odpady poremontowe, gruz, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odzież i tekstylia, przeterminowane lekarstwa, baterie oraz świetlówki.

Lokalizacja

PSZOK zlokalizowany jest w Chełmży przy ulicy Toruńskiej 1 ( teren ZGK Sp. z o.o. ).

Godziny otwarcia punktu

a) w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

b) w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych