Zakład Gospodarki Komunalnej ZGK w Chełmży

O nas

Historia Zakładu

1951 r. – powstanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmży. Przedsiębiorstwo to było w części odpowiedzialne za urządzenia komunalne jakie znajdowały się w mieście. W trakcie swej działalności przechodziło wiele reorganizacji, działając samodzielne do 1977 r.             

1978 r. – PGKiM weszło w skład Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toruniu jako zakład na ograniczonym rozrachunku.

1 października 1981 r. – rozwiązanie RPGKIM w Toruniu i powołanie w Chełmży samodzielnego przedsiębiorstwo podporządkowane naczelnikowi miasta. W połowie lat osiemdziesiątych do statutowych obowiązków PGKIM należało letnie i zimowe oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dystrybucja gazu propan – butan, usługi pogrzebowe, obsługa urządzeń komunalnych w mieście, usługi bagażowe, utrzymanie szaletów miejskich, administracja państwowa zasobami miejskimi.

9 lutego 1998 r. – Uchwałę nr XLVI/314/98 przekształcono zakład budżetowy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy i miasta Chełmża.

7 sierpnia 1998 r. – powołano do życia Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

14 grudnia 2001 r. – sprzedaż 6095 udziałów (60,02%) Przedsiębiorstwu Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. w Grudziądzu. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób:

– Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. – 1.219 udziałów

– Gmina Miasto Chełmża – 812 udziałów.

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

30 czerwca 2005 r. – utworzenie nowych 80 udziałów z przeznaczeniem do objęcia przez dotychczasowych wspólników. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. w Grudziądzu obejmujące 48 udziałów oraz Gmina Miasto Chełmża obejmujące 32 udziały.

Certyfikaty ISO

PN-EN ISO 9001:2015-10 20 marca 2022, 21:12
PN-EN ISO 14001:2015-09 20 marca 2022, 21:12