Zakład Gospodarki Komunalnej ZGK w Chełmży

Utrzymanie dróg

Utrzymanie letnie i zimowe ciągów komunikacyjnych oraz ulic

Oczyszczanie letnie

 • zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, dróg, chodników, placów i parkingów,
 • sprzątanie przystanków,
 • utrzymanie czystości na terenie zakładów pracy, posesji, osiedli mieszkaniowych,
 • likwidacja „dzikich wysypisk”,
 • opróżnianie ulicznych koszy.

Oczyszczanie zimowe

Usługi świadczone z zakresu „Akcja zima” obejmują:

 • odśnieżanie ulic i ciągów pieszych,
 • usuwanie gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką pisakowo- solną,
 • sprzedaż środków uszorstniających typu mieszanka solno- piaskowa,
 • załadunek i wywóz nagromadzonego śniegu,
 • ręczne i mechaniczne (pług samojezdny – Quad) odśnieżanie ciągów pieszych oraz parkingów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zimowego utrzymania ulic. Realizujemy zlecenia stałe i jednorazowe.

Prace drogowo – brukarskie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

 • konserwacji, układania i naprawy chodników,
 • naprawa oraz wymiana poręczy ochronnych i oznakowań drogowych,
 • malowanie oznakowania poziomego,
 • konserwacja nawierzchni żużlowych.