Kontakt

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 1 , 87-140 Chełmża

Prezes Zarządu: Piotr Zuba

NIP: 879-20-61-345              REGON: 871097485

KRS: 000066043, VII Wydział Gospodarczy Sądu

Rejonowego w Toruniu

BDO000002805

Kapitał zakładowy spółki: 1 055 500,00 PLN.

Konto bankowe: BS Brodnica O/Chełmża

Nr: 11 9484 1017 0206 4424 2002 0001

Sekretariat / Centrala:

Tel. (56) 675-22-06                   Fax (56) 675-60-89

E-mail: zgk@zgk-chelmza.pl


Biuro obsługi klienta:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:0015:00

Tel. (56) 675-22-06 wew.27 

Księgowość:

Tel. (56) 675-22-06 wew.28

Punkt kasowy :

Z.G.K. Sp. z o.o. w Chełmży,  ul. Toruńska 1

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:0013:00

Tel.  (56) 675-22-06 wew.25

Opłaty w zakładowej kasie pobierane są bez dodatkowej prowizji.

Kadry:

Tel. (56) 675-22-06 wew.22

Inspektor ochrony danych osobowych:

Robert Bagiński

iod@zgk-chelmza.pl