Zarząd

Udziałowcy :

    Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. w Grudziądzu posiada 60% udziałów, w władaniu drugiego współwłaściciela Gminy Miasta Chełmży pozostaje 40% udziałów.


Rada Nadzorcza :

  • Edward Kaczorek - Przewodniczący
  • Janusz Wilczyński - Sekretarz
  • Bogna Szałkowska - Członek

Zarząd :

  • Piotr Zuba – Prezes Zarządu