Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ŚWIADCZYĆ BĘDZIE USŁUGI OD 2016R.:

  • W OKRESIE OD 1 LISTOPADA DO 31 MARCA KAŻDEGO ROKU, OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8:00 DO 16:00, W SOBOTĘ W GODZINACH OD 10:00 DO 14:00;
  • W OKRESIE OD 1 KWIETNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU, OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 10:00 DO 18:00, W SOBOTĘ W GODZINACH OD 10:00 DO 14:00.

      PSZOK  przeznaczony jest dla obsługi mieszkańców  Gminy Miasta Chełmża i Gminy Chełmża,  łącznie obsługuje prawie 25 000 mieszkańców obu gmin. Podstawowym zadaniem PSZOK-u jest zagospodarowanie wszystkich problemowych odpadów powstających w czasie bytowania człowieka a które nie są objęte selektywną zbiórką odpadów. Między innymi należą do nich: tekstylia i odzież, odpady poremontowe i  po budowlane, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, metale, przeterminowane lekarstwa, zużyte oleje i chemikalia i inne. Do naszego PSZOK-u również można dostarczyć każdą ilość plastiku, papieru i tektury, szkła, bioodpadów miedzy okresami odbioru selektywnej zbiórki tych odpadów na terenie gmin.

      Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstał przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Prezentowany PSZOK łącznie  wraz z wyposażeniem kosztował 660 000  zł brutto. Powstał od podstaw, w jego skład wchodzą dwie wiaty, jedna otwarta na kontenery, druga zamknięta na odpady niebezpieczne i między innymi na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, waga najazdowa  30 tonowa, łącznie 1500 m2 utwardzonego placu przystosowanego do poruszania się również samochodów ciężarowych, wybudowano kanalizacje na wody deszczowe i roztopowe z separatorem i przepompownią. Cały teren jest ogrodzony i oświetlony. Posiada również monitoring telewizji przemysłowej.

      Wyposażony został w 6 nowych kontenerów do załadunku mechanicznego o pojemności od 7 m3 do 12 m3 oraz w odpowiednią ilość pojemników o pojemności od 0,12 m3 do 1,1 m3.  PSZOK w pełni spełnia wszelkie wymagania środowiskowe i jest przyjazny dla wszystkich mieszkańców z niego korzystających jak i mieszkających w jego sąsiedztwie.


PodglądZałącznikWielkość
Regulamin PSZOK.pdf246.18 KB