Zdjęcia przedstawiają budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży przy ulicy Toruńskiej 1.