Witamy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ulicy Toruńskiej w wyniku wygranych przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz: Gminy Miasta Chełmża, Gminy Chełmża oraz Gminy Łysomice. Obsługujemy łącznie około 35 tysięcy ludności zamieszkujących obszar 3 wymienionych gmin.

 

 Do głównych obszarów działalności spółki należą:

  • Odbiór  i  zagospodarowanie odpadów  komunalnych
    zarówno  z  obszarów zamieszkałych jak i niezamieszkałych
  • Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  • Letnie i Zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników,
  • Utrzymanie dróg gminnych, remont nawierzchni pasów drogowych, naprawa, wymiana oznakowania pionowego i poręczy ochronnych oraz malowanie oznakowania poziomego,
  • Usługi transportowe i wynajem sprzętu,
  • Utrzymanie terenów zieleni,
  • oraz inne prace z zkakresu gospodarki komunalnej.
 
 
 

Informacja dla Klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży - RODO

Ze względu na obowiązywanie od 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), w dalszej części określonego jako Rozporządzenie RODO, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o nowych zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej informacji.

"Ochrona danych osobowych" :

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Prezes Zarządu Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Toruńska 1, 87 – 140 Chełmża, e-mail zgk@zgk-chelmza.pl telefonicznie 56 675 22 06

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować Robert Bagiński wysyłając e-mail na adres iod@zgkchelmza.pl

 

 

PodglądZałącznikWielkość
Gmina Chełmża.pdf192.9 KB
Gmina Łysomice.pdf169.44 KB
Miasto Chełmża.pdf210.84 KB